Foreldraráð

Úr lögum um leikskóla nr. 90/2008 11. gr. Foreldraráð.

"Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og
kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi."

 Foreldraráð Hulduheima 2016-2017.pdf

        Nýtt Foreldraráð Hulduheima 2015 - 2016

        Foreldraráð Hulduheima 2015 - 2016

        Umsögn foreldraráðs á starfsáætlun 2015 - 2016 

        Umsögn foreldraráðs á starfsáætlun 2013 - 2014